Gå til hovedinnhold

Innlegg

Fremhevet

«Milorgs D16» – ny bok om motstandskampen i Telemark og Buskerud

Motstandskampen i Øvre Telemark, Kongsberg og Numedal har skrevet seg inn i historien med kjente sabotasjeaksjoner, men den samlende boka om Milorg-distrikt nummer 16 har så langt manglet. Nå kommer historiker og lektor Roar Løken fra Rjukan/Egersund med en grundig gjennomgang av det militære motstandsarbeidet i og omkring Rjukan, Kongsberg og Notodden – fra aprildagene i 1940 og fram til frigjøringen i 1945.

«Milorgs D16» forteller om kjente og mindre kjente aktører, menn og kvinner, og ulike skjebner. Boka omtaler arbeidet til etterretningsorganisasjoner som SIS og XU, kommunistgruppene, samarbeidet med Kompani Linge-folk, kurérenes virksomhet, likvidasjonene i distriktet og arbeidet i bedriftsorganisasjonene, B-org. Samtidig settes tungtvannsaksjonene, Operasjon Sunshine og antisabotasjearbeidet i sin sammenheng.

Boka har et rikt kilderegister og personregister og er illustrert med bilder blant annet fra Norges hjemmefrontmuseum, Norsk industriarbeidermuseum og Kongsberg byhistor…

De nyeste innleggene

Fire tips for bokhøsten

Planlegger nytt museumsbygg over tungtvannskjelleren

Sommerlektyre - her får du kjøpt boka om Rjukanbanen

Dampende gammel dame – D/F «Ammonia» fyller 90 år

Da barna sto i kirkesvingen med persiske flagg og ventet på Farah Diba

For 105 år siden: 17. mai-slaget på Rjukan

En glimmerstein av en novellesamling

Prøv vår quiz: 20 spørsmål om norsk historie, natur og geografi

Her får du kjøpt boka om Rjukanbanen

Nytt perspektiv på ferjesenkingen på Tinnsjøen i ny bok