«Det knaker i muggen» – radiomeldingen som for 80 år siden innledet Operasjon Sunshine


Elva Kvenna ved Argehovd på Hardangervidda. (Foto: Trond Lepperød)

Våren og sommeren 1944 er Norge inne i sitt femte år under tysk okkupasjon. På det store krigsteateret har tyskerne året i forveien lidd sitt første store nederlag i Stalingrad, og i april 1944 har russerne drevet tyskerne bort fra Krimhalvøya. 6. juni inntar allierte styrker Normandie i Frankrike, kjent som D-dagen. I London sitter Leif Tronstad som avdelingsleder i Forsvarets Overkommando (FO IV). Han har vært en av lederne for planleggingen av operasjoner i Norge i regi av britiske Special Operation Executives (SOE), ofte i samarbeid med Kompani Linge (Norwegian Independent Company 1).

Milorgs D16 av Roar Løken vier bred plass til Operasjon Sunshine.

Etter planleggingen av tungtvannsaksjonene, har Tronstad jobbet med aksjonsplaner mot andre krigsviktige mål i Norge, som svovelkisgruvene i Sulitjelma i Nordland og Løkken verk i Sør-Trøndelag og aluminiumsverkene i Saudasjøen i Rogaland og Høyanger i Sogn og Fjordane. Nå dreier fokus seg mer og mer mot å tenke framover, mot en tysk kapitulasjon og på operasjoner som skal hindre en kaotisk avslutning på okkupasjonen og som skal forberede freden, blant annet når det gjelder å hindre ødeleggelse av viktige fabrikkanlegg og kraftanlegg. Slik ble Operasjon Sunshine født, etter forslag fra Tronstad.

Planleggingen, igangsettingen, gjennomføringen og også Tronstads tragiske skjebne i Norge kort tid før frigjøringen er beskrevet i detalj i kapittel 10 i Roar Løkens bok «Milorgs D16» om militær motstand, sabotasje og antisabotasje i Øvre Telemark, Kongsberg og Numedal 1940-45. (Maana forlag 2020).

(Boka kan blant annet kjøpes hos Norli Isaksen i Storgata 26, Kongsberg)

Målet var å beskytte Norsk Hydros industrianlegg og kraftstasjoner på Notodden og Rjukan samt kraftstasjonene i Nore i Buskerud mot tysk ødeleggelse. 20. juli ble aksjonsplanene godkjent av Anglo-Norwegian Collaboration Committee (ANCC). Her ble det også godkjent at Tronstad selv skulle bli med til Norge og lede aksjonen. 26. juli fikk Einar Skinnarland melding over sin radiostasjon om å forberede mottakelsen og beskjed om at han selv skulle være med på Operasjon Sunshine som radiotelegrafist. 5. oktober 1944 ble operasjonen innledet. Da ble Sunshine-gruppa droppet fra to britiske Short Stirling bombefly ved Ugleflott mellom elvene Kvenna og Songa på Hardangervidda.

En kodet melding sendt på BBC radio tidligere på dagen varslet Einar Skinnarland om ankomsten. «Det knaker i muggen» lød meldingen, meningsløs for alle lyttere så nær som de som satt og lyttet på radiostasjonen Swallow Brown.

TL, 7. juli 2024

Roar Løken, historiker og forfatter, har skrevet boka Milorgs D16.

Kommentarer