Om kvinner i motstandskampen i Roar Løkens «Milorgs D16»

Marie Hillestads ID-kort stemplet på Rjukan politikammer. Bildet finner du på baksidecoveret på «Milorgs D16» og hennes historie har en naturlig plass i boka. (Utlånt fra Marinemuseet)

Marie (Maja) Hillestad (1921-1999) fra Møsstrond var en av kvinnene som som gjorde en innsats for hjemmestyrkene i Øvre Telemark. Hun begynte som kurer i 1942 og syklet eller gikk på ski til Rjukan med beskjeder. Som oftest ble meldingene avlevert hos bokhandler Køhn på Rjukan, men hun leverte også meldinger til det som ble Sunshine-hovedkvarteret ved Hamrefjell og til Kongsberg. Offisielt var hun tjenestejente hos Aslak Neset på Møsvannstangen, men oppdraget var altså langt mer omfattende - og farligere. Turen på bortimot fem mil hver vei var krevende, og meldingene ble overlevert enten skriftlig eller muntlig. Var de skriftlige, gjemte hun dem på kroppen eller under sykkelsetet.

Les også: Hvilken bok velger du denne våren?

Maja Hillestad har sin naturlige plass i Roar Løkens bok «Milorgs D16» om militær motstand, sabotasje og antisabotasje i Øvre Telemark, Kongsberg og Numedal i årene fra 1940 til 1945.  Tidligere har Svein Vetle Trae bidratt til å løfte hennes historie fram i lyset i boka «Lamplight» fra 2015. I Roar Løkens bok er et av kapitlene viet operasjon Sunshine, som ble iverksatt på initiativ fra og under ledelse av Leif Tronstad, kjemiprofessor og motstandsmann. Det startet med et flydropp ved Ugleflott mellom elvene Kvenna og Songa på Hardangervidda 5. oktober 1944. I dette kapittelet kan du lese mer om Maja Hillestads bidrag i motstandskampen.

Les også: Sprengte tysk småfly i lufta - aksjonen mot «Atrå-enka» i april 1945

Historiker Roar Løkens bok «Milorgs D16» er våren 2020 ute i ny utgave, pocketformat (15x23 cm). Boka er å få kjøpt direkte fra Maana forlag eller hos din lokale bokhandel. Prisen er 299 kroner.

Klikk her for å gå til Maana forlags nettbutikk

«Milorgs D16: Militær motstand, sabotasje og antisabotasje i Øvre Telemark, Kongsberg og Numedal 1940-1945» av Roar Løken. 396 sider, illustrert, heftet.
Kroner 299,-
ISBN 978-82-690775-3-7

«Milorgs D16» forteller om kjente og mindre kjente aktører, menn og kvinner, og ulike skjebner. Boka omtaler arbeidet til etterretningsorganisasjoner som SIS og XU, kommunistgruppene, samarbeidet med Kompani Linge-folk, kurerenes virksomhet, likvidasjonene i distriktet og arbeidet i bedriftsorganisasjonene, B-org. Samtidig settes tungtvannsaksjonene, Operasjon Sunshine og antisabotasjearbeidet i sin sammenheng.

Boka har et rikt kilderegister og personregister og er illustrert med bilder blant annet fra Norges hjemmefrontmuseum, Norsk industriarbeidermuseum og Kongsberg byhistorielag.


Gjennom ti kapitler i «Milorgs D16» tar forfatter Roar Løken leseren med gjennom motstandskampen i Øvre Telemark, Buskerud og Numedal. Boka har også et fyldig personregister og noteapparat.

Boka åpner med historien om de første motstandspionerene i distriktet, blant dem Sven Føyn, Andreas Pedersen og Ottar Haugland.

Kvinnene var i høy grad en del av motstandsnettverket. Kureren Maja Hillestad fra Møsstrond er én av kvinnene som omtales i Roar Løkens bok.

«Milorgs D16» er på 396 sider og er illustrert med foto og kart.Kommentarer