Sprengte tysk småfly i lufta - les om aksjonen mot «Atrå-enka» i april 1945

Det var folk fra Rivsfjellcella med Tov Mårdalen i spissen som aksjonerte mot det tyske småflyet. (Kart: 1881)

Om tyskerne fikk sitt Fieseler Storch-fly i lufta fra Atrå, ville det være et tidsspørsmål før Milorg-cellene i Tinn og Numedal ble avslørt. 5. april for 75 år siden gikk Tov Mårdalen og en gjeng frivillige til aksjon mot flyet som vittige tunger hadde døpt «Atrå-enka». Sabotørene var væpnet med stengun-maskinpistoler, håndgranater og sprengstoff.

Les om aksjonen i Rjukan Arbeiderblads nettutgave 4. april her

Et tysk Fieseler Storch rekognoseringsfly i Norge under krigen. Bildet er velvillig utlånt fra Levanger Fotomuseum (Renbjørsamlingen). Foto: Ukjent tysk soldat.

Milorg-distrikt 16, nå under ledelse av Jens Anton Poulsson, hadde i aprildagene 1945 bygget opp en imponerende styrke og et stort apparat. Da de fikk vite at tyskerne hadde planer om å stasjonere et Fieseler Storch rekognoseringsfly på en feltflyplass i Atrå i nordenden av Tinnsjøen, skapte det alvorlig bekymring. Det var motstandsceller i sving flere steder både i Tinn og Numedal, og i månelyse netter kom det stadig tilførsel av utstyr og våpen via flydropp. Tråkk og skispor i snøen og røyk fra vedovner på seterbuene som skjulte motstandsfolkene kunne lett blitt avslørt om tyskerne fikk sine vaktsomme øyne opp i lufta. Flyet måtte ødelegges.

Et av Storch Fieseler-flyene hadde allerede fått motorstopp og havnet i en myr ved Djuvsjø, til stor lettelse for Milorg. Men det andre kom raskt på plass i Atrå og ble av vittige tunger omtalt som «Atrå-enka», som det eneste etterlatte av to. Frivillige fra Milorgs celle på Rivsfjell fikk oppdraget med å ødelegge flyet og gikk til aksjon rett foran nesa på tyske styrker.

«Milorgs D16» av Roar Løken.
- Flyet ble helt ødelagt, og så vidt jeg vet er dette et av få eksempler på tyske fly ødelagt av motstandsbevegelsen her i Norge under okkupasjonen, forteller historiker Roar Løken, som har skrevet boka «Milorgs D16» om den illegale motstandskampen i Øvre Telemark, Kongsberg og Numedal under okkupasjonen. Aksjonen mot «Atrå-enka» er én av flere sabotasjeaksjoner som er omtalt i boka.Saken om Fieseler Storch-aksjonen sto på trykk i Rjukan Arbeiderblad 7. april, og du kan lese den her på e-avis.


Rjukan Arbeiderblads sak tirsdag 7. april.


Kommentarer

Populære innlegg