Dramaet på Syrbekkstøylen i mars 1945

Artikkelforfatter Trond Lepperød på Syrbekkstøylen i Rauland.

Fredsvåren var ikke langt unna, og forberedelsene til frigjøringen var godt i gang, men akkurat her, på Syrbekkstøylen i Rauland i Telemark, gikk det fryktelig galt i sluttfasen.

11. mars i år er det 75 år siden motstandsmennene major Leif Tronstad (41) og sersjant Gunnar Syverstad (35) ble drept her. Tronstad, som hadde sittet i London og vært sentral i planleggingen av tungtvannsaksjonene, hadde fem måneder tidligere kommet tilbake til Norge for å lede den siste store kraftprøven for kompani Linge og Milorg D.16, distriktet som omfattet Øvre Telemark og Kongsberg/Numedal. Gunnar Syverstad var en vital del av motstandsapparatet på Rjukan og hadde selv tatt stor risiko for å bistå tungtvannssabtørene. Søsteren hans, Lillian Syverstad, var også involvert i motstandsarbeidet som kurer.

Les også: Om kvinnene i motstandskampen i Roar Løkens «Milorgs D16»
Operasjonen som ble iverksatt i oktober 1944 var Tronstads egen idé. Den fikk navnet «Sunshine» og bar bud om lysere tider. Oppgaven var å avvæpne okkupantene og sikre overgangen til et fritt Norge. Hovedfokus i distriktet med viktige industri og kraftanlegg var å hindre tyske ødeleggelser i krigens sluttfase.

Historiker Roar Løken, forfatter av boka «Milorgs D16».

I januar i fjor kom historiker Roar Løken med et bokmanus til meg. Det resulterte i boka «Milorgs D16» på Maana forlag før jul. I disse dager er vi ute med en ny, heftet utgave av boka. Løken har viet et helt kapittel til Operasjon Sunshine i sin bok, og noe av det som slo meg da jeg første gang leste kapittelet var omfanget av denne operasjonen og det apparatet som var i sving for å sikre våpen og forsyninger. Vinteren 1944/1945 og våren 1945 kom forsyningsflyene tett mot Telemark og Buskerud. I løpet av Sunshine-perioden kom det totalt 21 slipp. Det var etablert Eureka peilestasjon blant annet på Vindolen (916 moh) vest for Tinnoset. Den sendte signaler til en Rebecca-mottaker om bord i flyene. Droppstedene ble bemannet i månefasene etter kodet varsling over London radio. På selve droppstedet måtte slippgjengene være klare og sette opp en lysende fakler i L-form på bakken.
Forfatteren bak «Milorgs D16» på foredragsturné - se oversikten her


Minnebautaen over Leif Tronstad og Gunnar Syverstad. (Foto: Trond Lepperød)

Frykten for opprulling

Nettopp det store nærværet av motstandsfolk og våpen på skjulesteder rundt om i distriktet våren 1945 var en stor risiko. I Rauland oppdaget motstandsfolkene at den lokale lensmannen var i ferd med å fatte mistanke. Dette ble i første omgang forsøkt løst ved å advare ham direkte. Det var Gunnar Syverstad som tok denne samtalen med lensmannen. Men advarselen hadde ikke den ønskede effekt. Motstandsfolkene fikk vite at lensmannen hadde rapportert til Ortskommandanten på Rjukan og bedt om et møte med en SS-offiser. Kildene er uklare på konkret hvilke planer Leif Tronstad hadde for lensmannen etter dette. Jeg antar at likvidering var et av dem. Lensmannen ble bortført og avhørt, og det var her det gikk galt. Lensmannens familie ante uråd, og lensmannens bror - væpnet med brorens tjenesterevolver - fulgte skisporene fram til Syrbekkstøylen og overrasket motstandsfolkene inne i seterbrua. Da basketaket i seterbua var over var Tronstad og Syverstad døde eller døende, mens lensmannen og broren hadde kommet seg unna. Tredjemann av motstandsfolkene på stedet, Jon Landsverk, dro for å varsle Einar Skinnarland. (Lensmannens bror ble dømt til ti års fengsel for overlagt drap i 1947).

Jens Anton-Poulsson overtar

Operasjon Sunshine fortsatte, tross dette alvorlige tilbakeslaget. Jens Anton-Poulsson gikk inn som leder av operasjonen og av Milorg-distrikt 16 etter Tronstads død. På frigjørsdagen 8. mai 1945 ledet han en styrke bestående av 2100 mann som uten problemer overtok makten og sikret industrianleggene i avsnittene Kongsberg, Notodden og Rjukan uten større problemer. Milorg hadde, skriver Løken i sin bok, utviklet seg til en effektiv organisasjon med bred støtte i befolkningen i løpet av de fem okkupasjonsårene. «De var i stand til å overta makten og hindre at det oppsto tomrom da tyskerne kapitulerte». Lederen for operasjonen fram til mars 1945, Leif Tronstad, hadde utvilsomt sin del av æren for dette.


Rauland, 16. februar 2020
Trond Lepperød

Roar Løkens bok kan kjøpes direkte fra Maana forlag eller gjennom din lokale bokhandel. Se kapittel 10, «Sunshine», om hendelsene i tida fram til frigjøringen.


Operasjon Sunshine er viet et eget kapittel i Roar Løkens bok, «Milorgs D16».

Kommentarer