Møt forfatteren! Roar Løken på foredragsturné i jubileumsåret for frigjøringen

Roar Løken under foredrag på Dølehalle i Austbygde 10. desember. Våren 2020 er det flere anledninger til å møte og høre forfatteren bak boksuksessen «Milorgs D16».

Våren 2020 har du flere anledninger til å høre historiker Roar Løkens foredrag om motstandskampen som foregikk i Kongsberg, Numedal og Øvre Telemark fram til frigjøringen for 75 år siden. Forfatteren av «Milorgs D16» har kunnskap og perspektiver som gjør ham svært interessant å lytte til.

Les også: Om kvinner i motstandskampen i Roar Løkens «Milorgs D16»

Rjukan 12. mars
Torsdag 12. mars klokka 18 kan du høre Løkens foredrag om motstandskampen i øvre Telemark på årsmøtet til Rjukan historielag. Foredraget kommer etter årsmøtet og er åpent for alle. Arrangementet er gratis. Stedet er gamle Kasino i næringsparken. Løken vil her legge vekt på begivenheter på Rjukan og omegn og også komme inn på tungtvannsaksjonen og samarbeidet mellom Milorg og kompani Linge.

Les også: Dramaet på Syrbekkstøylen i mars 1945

Torsdag 12. mars gjester Roar Løken Kasino i Rjukan næringspark. (Foto: Google Maps)

Notodden 18. mars
Onsdag 18. mars klokka 18 kommer Løken til Notodden i regi av Notodden & omegn heimefrontmuseum. Dette møtet finner sted på museets lokaler på Skoland. Løken vil her ta for seg hele Milorg-distrikt 16, hvordan det ble ledet og organisert og hvordan det løste sine oppgaver, møtte utfordringer og til slutt - på frigjøringsdagen 8. mai - var en godt trent og utrustet styrke på 2100 mann. (Se Notodden & omegn heimefrontmuseum på Google Maps)

Rjukan 25. april
Roar Løken deltar også som foredragsholder på et seminar på Rjukan 24. og 25. april i regi av Telemark historielag og Norsk industriarbeidermuseum. Tittelen på seminaret er «Da freden kom til Telemark». Løken holder sitt innlegg fredag 25. april og vil snakke om en frigjøring med fredsrus, usikkerhet og noen mørke skygger. Les mer om programmet for fagseminaret her.

Rødberg 8. mai
Roar Løken gjester Rødberg i Nore og Uvdal kommune på frigjøringsdagen 8. mai. Her skal han holde et innlegg i lunsjpausen for ansatte på Noreanlegget. På ettermiddagen deltar han på et 8. mai-arrangement i Rødberg og skal snakke om motstandsarbeidet i Kongsberg og Numedal. (Se Rødberg på Google Maps)

Se Maana forlags nettbutikk her

Tidligere foredrag
Torsdag 20. februar gjestet Løken Røde Kors-huset på Kongsberg på invitasjon fra pensjonistuniversitetet og med bokhandelen Norli Isaksen som medarrangør. Rundt 100 frammøtte hørte hans foredrag med glimt fra motstandsarbeidet i Kongsberg og Numedal. Flere benyttet anledningen til å kjøpe den nye utgaven av «Milorgs D16». Se forhåndsomtale i Laagendalsposten.

Tirsdag 10. desember 2019 - kort tid etter lansering av boka - møtte Løken en lydhør og interessert forsamling på samfunnshuset Dølehalle i Austbygde. Arrangør var Austbygde foredragslag, og i overkant av 20 tilhørere fikk høre Løken fortelle om lokale motstandshelter og aksjoner i Tinn, ikke minst Rivsfjell-cella og sabotasjeaksjonen mot det tyske Fieseler Storch-rekognoseringsflyet som var plassert i Atrå.
Roar Løkens bok om motstandskampen i Øvre Telemark, Kongsberg og Numedal er nå ute i ny, heftet utgave. Kontakt Maana forlag eller din lokale bokhandel hvis du ønsker å sikre deg et eksemplar.

Kommentarer