Om Leif Tronstad og motstandsbevegelsens siste, store kraftprøve i ny bok

Coverbildet på Roar Løkens nye bok viser major Leif Tronstad (til venstre), Konrad Yri og Sveinung Landsverk i ferd med å frakte utstyr på en kjelke ved Hamrefjell ved Møsvatn i Telemark.


Major Leif Tronstad var klar for å vende et nytt kapittel i sin innsats for et fritt Norge. Datoen var 5. oktober 1944. «Det knaker i muggen» var særmeldingen og kodeordet over BBC radio. For de innvidde hjemme i Norge innvarslet meldingen at nå skulle det skje. Denne datoen for 75 år siden fikk D16 - Milorg-distriktet som favnet Øvre Telemark, Kongsberg og Numedal - et flydropp som satte i gang den siste, store kraftprøven før solrenningen man ventet på; tysk kapitulasjon og frigjøring av et okkupert Norge. Navnet på den topphemmelige operasjonen var passende nok Sunshine - solskinn.

Bokomtale i Lågendalsposten: «Et meget solid inntrykk»

Operasjon Sunshine er viet bred plass i historiker Roar Løkens nye bok «Milorgs D16», som nå er ute på Maana forlag og i salg gjennom norske bokhandlere. Boka er på 396 sider og gir en grundig gjennomgang av det militære motstandsarbeidet i og omkring Rjukan, Kongsberg og Notodden - fra aprildagene i 1940 og fram til frigjøringen i 1945.

Les intervju med Roar Løken i Rjukan Arbeiderblad

Bærumsmannen Leif Tronstad. (Norsk Industriarbeidermuseum)
Det som skjedde 5. oktober var at ledergruppa i Sunshine ble droppet fra to britiske Short Stirling-bombefly ved Ugleflott mellom elvene Kvenna og Songa på Hardangervidda. Mottakelseskomitéen besto av motstandsmennene Einar Skinnarland fra Rjukan og Knut Dagalid fra Rauland. Major og NTH-professor Leif Tronstad fra Sandvika i Bærum var leder for og initiativtaker til operasjonen og så fram til igjen å virke på norsk jord etter årene i den norske forsvarsledelsen i London. Han hadde fått med seg flere av dem som hadde medvirket i tungtvannsaksjonene: Jens-Anton Poulsson, Claus Helberg og Arne Kjelstrup fra Operasjon Grouse og Gunnar Syverstad, som hadde vært kontaktmann for sabotørene på Vemork – alle fra Rjukan. Ellers var løytnant Herluf Nygaard (fra Skodje på Sunnmøre), sersjant Leif Brønn (fra Nordli i Nord-Trøndelag), fenrik Eldar Hagen (fra Ytre Rendal i Hedmark) og en norsktalende, britisk liasonoffiser, kaptein Norman Lind (født i Bergen), tatt ut til operasjonen.

Les om Roar Løkens bok i Telen: Flydroppet som innledet Operasjon Sunshine

Her får du kjøpt «Milorgs D16» - les om noen av bokhandlerne vi samarbeider med

Short Stirling-bombely: Fire motors Short Stirling-bombely fra RAF sto for en stor del av leveransene av SOE-personell, våpen og utstyr som ble droppet over Norge. Bilde fra boka «Milorgs D16». (Norges Hjemmefrontmuseum)

Motstandsbevegelsen satte et imponerende apparat i sving for å ta Norge tilbake fra okkupantene i et operasjonsområde der mye handlet om å sikre vannkraftverk og industrianlegg mot tyske ødeleggelser i krigens sluttfase. For å klare det, måtte kreftene ute og hjemme forenes. Milorgs hjemmestyrker og de norske spesialstyrkene fra Kompani Linge og den norske avdelingen i britiske Special Operations Executive (SOE) fant sammen i en storstilt mønstring av mannskaper og materielle ressurser – rett foran nesa på okkupantene.

Denne boka og andre av Maana forlags bøker kan du bestille direkte fra forlagets nettbutikk

Operasjon Sunshine gikk sin gang fram til frigjøringen, men ikke uten alvorlige tilbakeslag på veien, for eksempel da en transport med sprengstoff på vei fra Gransherad til Heddal falt i tyskernes hender i januar 1945. Operasjon Sunshines største tilbakeslag kom imidlertid 11. mars - snaue to måneder før Norge kunne erklæres fritt igjen - og det rammet Milorg-distriktet og den norske forsvarsledelsen som en knyttneve: Da ble operasjonslederen selv, major Leif Tronstad, drept på Syrbekkstøylen sammen med annen motstandsmann og nær samarbeidspartner, sersjant Gunnar Syverstad.

Hele historien om Operasjon Sunshine, tragedien på Syrbekkstøylen og alt det andre som utspant seg i Milorg-distrikt 16 i perioden 1940 til 1945 kan du lese mer om i Roar Løkens bok.

Trond Lepperød
Maana forlag

​Roar Løken:
«Milorgs D16 – Militær motstand, sabotasje og antisabotasje i Øvre Telemark, Kongsberg og Numedal 1940-1945»
396 sider, illustrert
Maana forlag
ISBN: 978-82-690775-2-0 ​
Kr 399,-Historiker Roar Løken har skrevet boka «Milorgs D16».


På Syrbekkstøylen i Rauland står minnesteinen over motstandsmennene Leif Tronstad og Gunnar Syverstad.

Kommentarer